http://www.kosa-munka-erintesvedelem.hu v1.0 Készítette: Zsákai Péter| zsakaip@gmail.com
ELÉRHETŐSÉGEK
Kósa József - egyéni vállalkozó +36 30 362-00-66 jozsef_kosa@freemail.hu  2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 68.
EMELŐGÉP ÜGYINTÉZŐI SZOLGÁLTATÁSOK
Bizonyos gépszám fölött ajánlott. Lehet saját alkalmazott, vagy megbízott külső vállalkozó.  Az emelőgép ügyintéző átveszi a felelősséget a cégvezetőtől az  emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatban. Szerkezeti vizsgálatokat végez. Az emelőgép-ügyintéző a cég összes emelőgépének üzemben tartója. A gépekhez vizsgálati tervet készít, gondoskodik az előírt vizsgálatok megszervezéséről,  nyílván tartja az eredményeket és végrehajtja a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik az üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatokról, a használati  utasításokról, balesetvédelmi feladatokról. Kötelessége balesetveszély, vagy meghibásodás esetén a leállítás, kármegelőzés.
Emelőgép ügyintéző feladatai:
Főoldal Emelőgép Érintésvédelem Munkavédelem Tűzvédelem Villámvédelem Referenciak Elérhetőségek
Fontos Önnek a biztonságos munkavégzés, munkahelyének védelme? Igen? Akkor bízza tapasztalt szakemberre!
A Szerkezeti Vizsgálatokat az emelőgépeken az előírt időszakonként elvégzi. Az előírt időszakonként esedékes Fővizsgálatokat Emelőgép Szakértő bevonásával megcsináltatja. Nyilvántartja az időszakos Szerkezeti és Fővizsgálatok jegyzőkönyveit, azok megállapításait. A feltárt hibákat kijavíttatja.  Megfelelő helyen, megfelelő módon tárolja az adott cégnél működő emelőgépekkel kapcsolatos dokumentációkat. Ellenőrzi az emelőgépek kezelőit , daru, targoncavezetői igazolvány megléte, az emelőgépek szabályszerű használata, Emelőgép napló szabályszerű vezetése, az orvosi vizsgálatok érvényességének lejáratát. A feltárt hiányosságokat pótoltatja.   Ellenőrzi az adott cégnél az emelőgépeket, azok műszaki állapotát, hiba esetén javaslatot tesz a hiba kijavítására, esetleg balesetveszély esetén a gép leállítására. A gépkezelőknek előírt évente ismétlődő, munkavédelmi szempontú oktatását megtartja. Elkészíti az adott cégnél az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatát, mely szabályzat tartalmazza az adott cégnél a felelősségeket, jogköröket az emelőgépek  vonatkozásában. Új gép beüzemelésekor Szakértő bevonásával elvégezteti a gép Munkavédelmi szempontú ellenőrzését, beüzemelését.  Ellenőrzi az emelő kötelek, függesztékek, horgok, láncok, hevederek, egyéb emelő-eszközök megfelelő használatát, tárolását. Mindenkor tanácsokat ad a biztonságos és szabályos munkavégzéshez.
Szerkezeti vizsgálat:  A szerkezeti vizsgálat tárgya az MSZ 9721-1:2009 szerint: " A használati utasítás és a kísérődokumentációk megléte, naprakészsége. " Emelőgép napló megléte és tartalma (naprakészsége). " A tehertartás és -mozgatás szerkezeti egységeinek,elemeinek állapota, épsége, deformáció-, károsodás- és roncsolásmentessége. " Az emelőgép szerkezeti elemei (futókerekek, fogaskerekek, kötéldobok, kötélkorongok, féktárcsák ellensúly, központi nehezék, stb.) állapota. " Az villamos berendezések, a hidraulikus vagy a pneumatikus rendszerek szerkezeti elemeinek állapota. " A villamos vezetékek és kábelek, hidraulikus, pneumatikus vezetékek állapota. " Vezérlő- és jelzőberendezések megléte, épsége, működésképessége, illetve működésének feltételei. " Hidraulikus vagy pneumatikus berendezések tömítettsége. " A teherfelvevő eszközök állapota, működésképessége. " Az emelőkötél, teherlánc, emelődob, kötélkorongok, kötélvezetés és kötélvég rögzítés állapota. " Az energiaellátás (áram-hozzávezetés, áramszedők) szerkezetének állapota. " Az emelőgép használati utasításában előírt egyéb szerkezetek részegységek működőképessége, állapota. " A fékek, biztonsági berendezések és a burkolatok megléte, épsége, működőképessége, illetve működésének feltételei. " Hajtóművek, kenőhelyek kenőanyaggal való ellátottsága. " Emelőkötél kenőanyaggal való telítettsége. " Az emelőgép pályája és a pálya szerkezeti elemei (sínlekötések, pálya végütközők) a pályarészek közötti földelő átkötések megléte és állapota. " A vezérlőelemek jelölése. " A veszélyes részek színjelölése, a figyelmeztető és a tájékoztató feliratok, valamint a gyári adattáblák és a burkolatok megléte és állapota. " A kezelőhely külső behatásoktól védő rendszere (szerkezet). " Az ergonómiai követelmények/feltételek megléte. " Az acélszerkezet, a járdák, a korlátok, a feljárók állapota és az emelőgép korrózióvédelme. " Az emelőgépek kezelési és karbantartási leírásában előírt esetleges szerkezeti részegségek.
Emelőgép Emelőgép