http://www.kosa-munka-erintesvedelem.hu v1.0 Készítette: Zsákai Péter| zsakaip@gmail.com
ELÉRHETŐSÉGEK
Kósa József - egyéni vállalkozó +36 30 362-00-66 jozsef_kosa@freemail.hu  2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 68.
Főoldal Emelőgép Érintésvédelem Munkavédelem Tűzvédelem Villámvédelem Referenciak Elérhetőségek
Fontos Önnek a biztonságos munkavégzés, munkahelyének védelme? Igen? Akkor bízza tapasztalt szakemberre!
A dolgozók számára a munkavégzéshez szükséges  (és a törvényben előírt) megfelelő egyéni  védőeszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani,  aminek rendjéről a munkáltató , a munkavédelmi  szakember, foglalkozás-eü szolgálat közösen készít  szabályzatot és ad ki a dolgozóknak. Az egyéni  védőeszközök megállapítása és kiadása után még be is kell a dolgozókat annak helyes használatára  tanítani, dokumentált oktatás keretében ebben is  segítünk Önnek, így a munkáltatót és a  munkavállalót egyaránt képviseljük az ellenőrző hatóság előtt! Ne feledje:  az előírt és szükséges egyéni védőeszközök hiányát vagy nem használatát az illetékes hatóság szigorúan bünteti!
A Munkavédelmi bírság összege az 1993. évi XCIII. törvény alapján 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedhet. Ezen felül a munkáltató hibájából bekövetkezett munkahelyi baleset esetén a munkavédelmi bírságon túl a kórházi ápolás költsége, valamint a sérült munkavállaló részére kifizetett kártérítés összege szintén elérheti a több százezer, akár a több millió Forintot is, ezért ha bármelyik fenti kérdésre Ön nem-el válaszolt, esetleg elbizonytalanodott a kérdést illetően, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot.
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
Szerződés szerinti munkavédelmi szaktevékenység
Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása
Munkavédelmi oktatás
Munkavédelmi utasítások, szabályzatok elkészítése
Munkabiztonsági tanácsadás, konzultáció
Kockázatelemzés, egyéni és kollektív védőeszközök, foglalkozás-eü,  munkabalesetek, oktatás? Ha bármi kérdése van vállalkozása,  tevékenységsége munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel,  felelősségével; törvények, jogszabályok Önre vonatkozó részeivel  kapcsolatban, vagy bizonytalan valamiben , keressen meg  elérhetőségeink bármelyikén, segítünk! Megbízó hatóság előtti képviselete Munkabalesetek kivizsgálásakor, hatósági ellenőrzések (ÁNTSZ, OMMF)  során tapasztalt hiányosságok  pótlásakor, ill. minden olyan  esetben eredményesen képviseljük  Önt, ami a munkavédelemmel,  munkabiztonsággal kapcsolatban  felmerül, legyen az engedélyeztetés  vagy bármilyen hatósággal  kapcsolatos ügyintézés.
A balesetmentes munka egyik feltétele, hogy a munkahelyén dolgozók tisztában legyenek az általuk végzett munka veszélyeivel, a használt gépek, eszközök helyes használatával, a munkafogásokkal, baleset esetén teendőkkel. A munkáltatónak mindezt biztosítania kell a munkavállalók felé, ebben segítünk Önnek: munkahelyre szabott oktatási tematika alapján tartott és dokumentált munkavédelmi oktatásban részesítjük a dolgozókat, amit a munkáltató ellenőrzés esetén azilletékes hatóság felé be is tud mutatni! 2004. május 1-től kezdve minden munkáltató kötelezettsége, hogy a munkavédelmi feladatokra ellátására kijelöljön munkavédelmi képesítéssel rendelkező személyt. Biztonságszervezői tevékenységünk a munkavédelem, rendészet, munka - egészségügy , élelmiszer-biztonság területére egyaránt kiterjed. Éves és eseti megbízás alapján végzünk munkavédelmi, munkabiztonsági szaktevékenységet: megbízóink számára komplett baleset megelőzési stratégiát kínálunk, szabályzatok, utasítások elkészítését, ellenőrzések megtartását,oktatások szervezését, balesetek kivizsgálásában való részvételt vállalunk, tanácsadást , konzultációt a munkáltatókkal, munkavállalókkal egyaránt.  Ha bármilyen kérdése, problémája van, vagy bizonytalan valamilyen kötelezettsége, jogszabályi előírással kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!
Megbízónk számára elkészített munkavédelmi szabályzatokal,  utasításokkal, a dolgozókoktatásával a baleset megelőzési stratégia egyik fontos pontját valósítjuk meg. A munka végzéséhez szükséges  legfontosabb szabályok betartását  munkáltatói utasításban rögzítjük, ennek  betartásával csökkentjük a balesetek  bekövetkezésének kockázatát, a  munkáltatói felelősséget!
Munkahelyi balesetek kivizsgálásában közreműködés 
A munka végzésekor bármilyen körültekintően jár el a munkáltató vagy  végzi munkáját a dolgozó, előfordulhat baleset. A baleset  bejelentésének és kivizsgálásának szabályai vannak, itt különösen  fontos a hatóságok felé történő kommunikáció, dokumentáció; ezt  legjobb, ha (kötelező is) szakemberre bízza! A vizsgálat helytelen  lefolytatása súlyos bírságokkal, kártérítésekkel is járhat; ne fogjon bele  egyedül, ebben is segítünk!
Munkahelyi kockázatértékelés
A balesetmentes munkavégzést segíti a kötelezően elvégzendő  munkahelyi kockázatértékelés, ami feltárja az esetleges hiányosságokat, veszélyeket, és segít megelőzni a baleseteket, a hiányosságok, hibák  kiküszöbölése megóvja a dolgozókat a balesetektől, foglalkozási  megbetegedésektől, a munkáltatót pedig az ezekből eredő tortúráktól,  kártérítésektől. A kockázatértékelés készítése során a megbízóval való  konzultáció során megtaláljuk a legegyszerűbb, lehetőleg költség és  problémamentes megoldást! A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) kimondja, hogy  „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető  kockázatokat”. A kockázatértékelés a munkáltató számára kötelező  feladat, a kockázatértékelés három évenként megújítandó. A munkahelyi kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges  hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a  munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A  kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi  szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. A munkáltató a kockázatértékelés elvégzését és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, azt követően három évente kell elvégezni,  vagy indokolt esetben azt felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni  különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges  megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz,  munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni,  illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges  megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási  megbetegedés hozható összefüggésbe. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell  bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját. Komplett Kockázatértékelés elkészítése Munkavédelmi Törvényben  előírtaknak megfelelően. Kockázatértékelés alapján védőeszköz juttatás kidolgozása Kockázatértékelés alapján intézkedési utasítás készítése Tevékenységet érintő változások lekövetése a kockázatértékelés rendszerében.
Munkavédelem Munkavédelem