http://www.kosa-munka-erintesvedelem.hu v1.0 Készítette: Zsákai Péter| zsakaip@gmail.com
ELÉRHETŐSÉGEK
Kósa József - egyéni vállalkozó +36 30 362-00-66 jozsef_kosa@freemail.hu  2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 68.
Kockázatértékelés
Munkahelyi kockázatértékelés
Főoldal Emelőgép Érintésvédelem Munkavédelem Tűzvédelem Villámvédelem Referenciak Elérhetőségek
Fontos Önnek a biztonságos munkavégzés, munkahelyének védelme? Igen? Akkor bízza tapasztalt szakemberre!
A balesetmentes munkavégzést segíti a kötelezően elvégzendő  munkahelyi kockázatértékelés, ami feltárja az esetleges hiányosságokat, veszélyeket, és segít megelőzni a baleseteket, a hiányosságok, hibák  kiküszöbölése megóvja a dolgozókat a balesetektől, foglalkozási  megbetegedésektől, a munkáltatót pedig az ezekből eredő tortúráktól,  kártérítésektől. A kockázatértékelés készítése során a megbízóval való  konzultáció során megtaláljuk a legegyszerűbb, lehetőleg költség és  problémamentes megoldást! A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) kimondja, hogy  „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető  kockázatokat”. A kockázatértékelés a munkáltató számára kötelező  feladat, a kockázatértékelés három évenként megújítandó. A munkahelyi kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges  hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a  munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A  kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi  szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. A munkáltató a kockázatértékelés elvégzését és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, azt követően három évente kell elvégezni,  vagy indokolt esetben azt felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni  különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges  megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz,  munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni,  illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges  megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási  megbetegedés hozható összefüggésbe. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell  bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját. Komplett Kockázatértékelés elkészítése Munkavédelmi Törvényben  előírtaknak megfelelően. Kockázatértékelés alapján védőeszköz juttatás kidolgozása Kockázatértékelés alapján intézkedési utasítás készítése Tevékenységet érintő változások lekövetése a kockázatértékelés rendszerében.