http://www.kosa-munka-erintesvedelem.hu v1.0 Készítette: Zsákai Péter| zsakaip@gmail.com
ELÉRHETŐSÉGEK
Kósa József - egyéni vállalkozó +36 30 362-00-66 jozsef_kosa@freemail.hu  2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 68.
VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A villámvédelem célja az emberek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Ez érinti az emberélet védelmének, tűzvédelmének és a  vagyonvédelemnek a problémáit. A villámvédelemre vonatkozólag az állam követelményeket határoz meg, amelyeket minden területen be kell tartani A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát a 28/2011.( IX. 6.) számú BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XIV.fejezete írja elő. Az OTSZ szerint két fajta villámvédelmi felülvizsgálat kötelező: 1. Norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata.     (MSZ EN 62305 szabvány előírásainak megfelelően). -  Ez a felülvizsgálat a rendelet hatályba lépése utáni új épületeken illetve az épület rendeltetés változása utáni villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára  vonatkozik. 2. Nem norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata. (MSZ 274 szabvány előírásainak megfelelően). -Ez a felülvizsgálat a rendelet hatályba lépése előtt épült épületeken lévő villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik. A felülvizsgálatokat az épület  létesítésekor érvényben lévő műszaki előírások figyelembevételével kell végezni.  Felülvizsgálat gyakorisága Norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata 226.§ ( 1 ) A villámvédelmi berendezésen el kell végezni        a.)  a létesítés során a később takarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges               felülvizsgálatot,        b.) a létesítés követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot,       c.) a jogszabályban előirt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot,       d.) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt             követően a rendkívüli felülvizsgálatot           ( 2 )     A villámvédelmi berendezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik     LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként Egyéb esetben legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a  minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.   Nem norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata   228.§. ( 1 ) A nem norma szerinti villámvédelmi berendezés időszakos                      felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki                      követelménynek megfelelően kell végezni.            ( 2 ) A nem norma szerinti villámvédelmi berendezést,ha jogszabály másként                     nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból - a "C",,"D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként, - - ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben,szabadtéren legalább háromévenként A villámhárító berendezés vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a  villámvédelem hatásosságát módosítja és sérülés, erős korrózió villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell  vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.     Mint minden más vizsgálatunkat, így a villámvédelmi felülvizsgálatot is nagy körültekintéssel, a legújabb fejlesztésű mérőműszerekkel végezzük. A felülvizsgálat  műszaki munkafolyamata után a mérési eredmények és a szemrevételezési vizsgálat megállapításai alapján jegyzőkönyvet készítünk.
Villámvédelmi mérés és felülvizsgálat
Főoldal Emelőgép Érintésvédelem Munkavédelem Tűzvédelem Villámvédelem Referenciak Elérhetőségek
Fontos Önnek a biztonságos munkavégzés, munkahelyének védelme? Igen? Akkor bízza tapasztalt szakemberre!
Villámvédelem Villámvédelem